Kundcase

Garda Alarm

Om uppdraget

Garda har en stor kundbas som växer för varje dag. I och med att fler kunder söker sig till webben för mer information behövde företaget ett lyft från sin gamla hemsida. Önskemålet var att stärka sin profil online och samtidigt nå ut till sina kunder med mer tydlig och korrekt information.

Arbetet påbörjades och avslutades inom en månads tid. Sedan dess lansering har Garda kunnat rapportera ett ökat intresse från kunder online. Det har också ökat moralen hos de anställda i företaget och även ökat antalet ansökningar för lediga tjänster runtom i landet.

Specifikationer

WordPress CMS
Unik design
Bildredigering
Responsivitet & mobilanpassning
Olika kontaktformulär för leads
Interaktiva element
Unik funktionalitet & kod
Leverans & lansering
Utvecklingstid ca 4 arbetsveckor

Tryckmaterial

Efter hemsidan utvecklats färdigt har vi även fått i uppdrag att utveckla nytt, fräscht presentationsmaterial åt företagets säljavdelning. Detta material används av försäljarna för att presentera företagets produkter och tjänster under kundmöten.

Även denna uppgradering från företagets tidigare material har ökat moralen hos anställda. Men framför allt har det rapporterats en ökning i försäljningen som kan härledas både till det nya presentationsmaterialet samt företagets nya hemsida.